24.09.2020

Wspólne poszukiwanie rozwiązań w obszarze uzależnień wśród młodzieży – innowacje

12.00 – 12.15

Otwarcie konferencji – i powitanie uczestników –reprezentant władz Miasta Poznania.

12.15 – 12.30

Problematyka spożywania środków psychoaktywnych przez młodzież w wieku 13-19 lat – przegląd w Polsce i w Poznaniu – Piotr Wiliński.

12.30- 13.40

 Projekt BaltCityPrevention

  • Dlaczego BaltCityPevention?
    Prezentacja projektu – Monika Grześkowiak
  • Trzy podejścia do rozwiązywania problemów społecznych: eksperckie, partycypacyjne, mieszane  – Mateusz Wiliński
  • Ścieżka sukcesu i podejście dialogowe do beneficjenta w praktyce
  • Ścieżki interwencji – 2 możliwości realizacji: – wczesna interwencja indywidualna (Piotr Wiliński) i grupowe warsztaty profilaktyczne (Anna Pisula)
  • Prezentacja aplikacji mobilnej TwójWybór (Magdalena Graczyk-Kucharska) oraz jej cele i zastosowanie, korzyści (Monika Grześkowiak)
  • Prezentacja aplikacji mobilnej TwójWybór (Magdalena Graczyk-Kucharska) oraz jej cele i zastosowanie, korzyści (Monika Grześkowiak)

13.40 – 13.45

Przerwa techniczna

13.45 – 14.00

Promocja aplikacji “Twój Wybór w sieci ” i współpraca ze studentami w ramach zajęć na Politechnice Poznańskiej.

14.00 – 14.50

Dyskusja panelowa – W jaki sposób prezentowane rozwiązania odpowiadają na wyzwania stojące przed (…) panel online – eksperci zewnętrzni.

14.50 – 15.00

Podsumowanie i zakończenie konferencji.